Strafrecht: het recht waar burgers en bedrijven mee te maken krijgen bij de verdenking van strafbare feiten

De impact van een strafrechtelijk onderzoek is voor veel ondernemers bijzonder ingrijpend. Zowel als u slachtoffer wordt van criminaliteit of juist verdacht wordt van strafbare feiten. Soms raken die verdenkingen u als privépersoon, in andere gevallen wordt de integriteit van uw onderneming ter discussie gesteld.

De autoriteiten waarmee u te maken krijgt, zoals de FIOD, de NVWA, de Inspectie SZW en de politie beschikken over ingrijpende bevoegdheden. Uw bedrijf kan worden stilgelegd en doorzocht. Uw systemen doorgespit op zoek naar informatie.  Wat zijn dan uw rechten? Welke informatie moet u verstrekken en welke niet? Welke risico’s loopt u door informatie te verstrekken? Is het nuttig om mee te werken aan een verhoor of leidt dit voor u tot complicaties? Hoe bereidt u zich zo goed mogelijk voor op een verhoor? Welke spelregels gelden er tijdens een verhoor? Door wie laat u zich tijdens een verhoor bijstaan? Hier weten wij raad.

En ook nadat die eerste stormachtige fase van het onderzoek is gaan liggen, weten wij de weg. In de soms jarenlang slepende procedures houden wij u op koers en borgen dat uw verdediging stevig is onderbouwd en strategisch zo is ingericht dat u gehoor vindt bij de rechter.

Onze expertise omvat onder meer:

 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen en bestuurders

 • Fraudeonderzoeken

 • Milieustrafrecht
 • Bedrijfsongevallen
 • Voedselveiligheid
 • Cybercrime

 • Integriteits- en reputatiezaken

 • Persoonlijke veiligheidssituaties

 • Vorderen van schadevergoeding

 • Ontnemingszaken

Recente zaken:

 • Bijstand aan de bestuurders van een onderneming in een strafrechtelijk onderzoek van de NVWA naar ziekte en overlijden als gevolg van het consumeren van met bacteriën besmette levensmiddelen.
 • Bijstand aan een innovatief ondernemer die als bestuurder strafrechtelijk verantwoordelijk werd gehouden voor de financiële dienstverlening door zijn bedrijf bij verdachte transacties.
 • Advisering van de bestuurders die door de Inspectie SZW verantwoordelijk werden gesteld voor een zwaar ongeluk op de werkvloer waarbij een werknemer ernstig gewond raakte.
 • Rechtsbijstand aan een ondernemer in een FIOD-onderzoek naar vermeend witwassen door de handel in cryptocurrency.
 • Begeleiding van een onderneemster die thuis en op haar werk werd bedreigd en belaagd.
 • Assistentie van een ondernemer wiens reputatie wordt bezoedeld door uitlatingen van derden in de media en gerechtelijke procedures.
 • Voorbereiden van strafrechtelijk onderzoek naar interne verduistering van gelden bij een grote kerkelijke organisatie en het vorderen van schadevergoeding in de strafzaak die volgde.