Levensmiddelenrecht en voedselveiligheid

Food Law is ons bijzondere werkterrein. We adviseren en begeleiden levensmiddelenproducenten en hun brancheverenigingen over de eisen die toezichthouders op grond van (Europese) wet- en regelgeving aan hen stellen. We ondersteunen hen bij onderzoeken, besluiten en maatregelen van bijvoorbeeld de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Autoriteit Consument en Markt, de Inspectie ZSW en het Openbaar Ministerie. We kijken door situaties en belangen heen, vertalen wat er speelt van juridische naar begrijpelijke taal en bieden tegenwicht in het krachtenveld. Zo nodig procederen we, bijvoorbeeld bij de Rechtbank, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb), de Raad van State en het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

Voorbeelden van onderwerpen die in onze praktijk voorbij komen:

 • Voedselveiligheid en hygiëne

 • Etikettering

 • Uitleg Europese verordeningen en richtlijnen

 • Waarborgen level playing field

 • Productaansprakelijkheid

 • Recalls

 • Handhavingsgeschillen met toezichthouders

 • Bijstand in strafrechtelijke onderzoeken

Enkele voorbeelden van actuele zaken:

 • Bijstand aan ondernemingen bij onderzoeken van de NVWA naar de naleving van hygiënevoorschriften
 • Begeleiding van een onderneming bij de afwikkeling van claims na een recall.
 • Branchebreed procederen over de vraag of een product naar Europese normen een vleesbereiding dan wel vleesproduct is om te bepalen of additieven al dan niet mogen worden toegevoegd.
 • Juridische beoordeling deugdelijkheid van aan besluiten ten grondslag liggend onderzoek.
 • Bijstand aan een onderneming in een strafrechtelijk onderzoek naar ziekte en overlijden als gevolg van het consumeren van levensmiddelen.
 • Zienswijzen geven op- / bezwaar maken tegen de voorgenomen openbaarmaking van gegevens van een onderneming door de overheid in Wob-procedures.