Civiel recht: het recht dat gaat over de verhouding tussen burgers en bedrijven onderling.

Commerciële contracten staan centraal in het zakendoen. Wij begeleiden ondernemers vanaf de onderhandelingsfase tot het einde van een contract. Gedegen kennis en ervaring met het ontwerpen van contracten en algemene voorwaarden waarborgen een goed advies. Verder staan wij naast u als het gaat om uw bedrijfshuisvesting. Daartoe beschikken wij over de nodige kennis en ervaring in het zakenrecht, het bedrijfshuurrecht en het bouwrecht. Zo nodig procederen wij ook, zowel bij de overheidsrechter als in arbitrage.

Onze bijzondere expertise:

 • In- en verkoopovereenkomsten

 • Algemene inkoop- en leveringsvoorwaarden

 • Overeenkomst van minnelijke schikking (vaststellingsovereenkomst)

 • Huurcontracten bedrijfsruimte

 • Aannemingsovereenkomsten

 • Vastgoedovereenkomsten

Voorbeelden uit onze praktijk:

 • Advisering over toepasselijkheid algemene voorwaarden en “battle of forms”
 • Opstellen van algemene in- en verkoopvoorwaarden voor een onderneming
 • Advisering over (afwikkeling van) schadeclaims
 • Beoordeling claims wegens recalls
 • Beoordeling van claims wegens gezondheidsschade
 • Beoordeling en opstellen huurcontracten bedrijfsruimte
 • Procedures inzake huurbescherming
 • Procedures inzake VVE-recht
 • Advisering vestiging opstalrecht en erfdienstbaarheden
 • Onroerend goed transacties en bodemverontreiniging
 • Advisering over eigendom en verjaring